Enkätfabriken Sveriges Kommuner och Regioner

SKR Brukarundersökningar 2021
Registrera huvudkontaktperson

*
* Organisationsnumret fylls i automatiskt när ni väljer kommun ovan.
Var god justera det om det inte är korrekt för er kommun.
Undersökningar
Kryssa för den brukarundersökning ni önskar delta i.